Najava okruglog stola u sklopu projekta "Zajedno možemo više!"

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i Ženska soba -

Centar za seksualna prava, u utorak, 06. listopada 2015. godine, organiziraju okrugli stol

posvećen problemu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Stručni skup u trajanju od 11 do 13

sati, održavat će se u prostorijama Hotela Panonija u Sisku.

Članice Ženske sobe – centra za seksualna prava ukratko će predstaviti projekt Zajedno

možemo više, nakon čega će članice Centra za žene Adela iz Siska pružiti uvid u izrađenu

analizu stanja socijalnih usluga u Sisačko – molsavačkoj županiji. Hrvatska udruga socijalnih

radnika predstavit će integrativni i interdisciplinarni pristup suzbijanja nasilja, kroz iskustva i

izazove za socijalni rad, na što će se nadovezati i Centar za socijalnu skrb Sisak s

predavanjem o ulozi Centra za socijalnu skrb u suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja nad

ženama u zajednici. Za kraj, Davorka Lalić Lukač iz Udruge sudaca za mladež, obiteljskih

sudaca i stručnjaka za djecu i mladež održat će izlaganje o kaznenopravnoj zaštiti djece,

nakon čega će uslijediti rasprava i dijalog.

Za najavu okruglog stola kreirana je i radio najava koju možete poslušati ovdje.

Okrugli stol se organizira u okviru projekta "Zajedno možemo više!" koji provodi Ženska

soba - Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom

Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih

radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za

udruge vlade RH.