Kliknite i pogledajte video prilog!

Seksualno nasilje izuzetno se rijetko prijavljuje, na jedan slučaj silovanja dolazi i do 20 neprijavljenih. I Slavonski Brod sudjelovao je posljednjih godinu dana u promicanju ženskih prava. Točnije Udruga Brod koja zajedno s još četiri institucije iz Zagreba i Siska. Cilj je osnaživanje institucija i organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji.

Više o ovoj temi saznajte u video prilogu Slavonskobrodske televizije:

https://youtu.be/o9iUhh-aqBA 

 

SLAVONSKI BROD- Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Udrugom Brod grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Centrom za žene Adela (Sisak), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb) organizirala je jučer i dana specijaliziranu edukaciju za organizacije civilnog društva i Centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje.

Cilj projekta kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske ima za cilj  unaprijediti učinkovitost i sposobnost OCD-a u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje, dok su projektne aktivnosti usmjerene na ispunjavanje svrhe projekta odnosno izgradnje prepoznatljivosti i uloge OCD-a kao relevantnih aktera u planiranju i razvoju specifičnih socijalnih usluga.


Danas su sudionici edukacije raspravljali o uloga institucija u radu s žrtvama i kako nam je Gordana Matanović iz Udruge Brod rekla polaznice su više nego zadovoljne jer jačanje kapaciteta i samih inistitucija i umrežavanje onih koji sudjeluju u procesu brige za žrtve nasilja, jer suradnja među institucijama bazira se uglavnom na poznanstvima nas koji sudjelujemo u procesu. - Općenito i sama tema nasilja u našoj zajednici je također još uvijek diskutabilna jer pod nasiljem se podrazumijeva samo situacija kada žena dobije batina ili kada netko nekoga ubije, a nasilje je širok pojam i događa se oko nas. A uz fizičko nasilje, događa se i psihičko nasilje i sve češće seksualno nasilje. Događa se kod poznatih, obitelji, roditelja, kumova, braće. Prijavljivanje je kod nas još uvijek anonimno i javnost paralelno mora biti više osvještena za nasilje u obitelji jer smo skloni još uvijek često osuđivati same žrtve naselja. Predrasude, ona je kriva jer je nosila mini suknju ili hodala sama po mračnoj ulici, još uvijek su aktualne i teško izlaze iz svijesti mase.- rekla je Matanović.

Još je jedan oblik nasilja, ekonomsko nasilje, jer žene koje ne rade a i rade sve su više ovisne o muškarcima s kojima žive a da nisi ni svjesne da trpe nasilje u obliku kontroliranja potrošnje, odlaska negdje još je jedna od tema o kojoj će se govoriti u projektima koji slijede.

U tijeku je provedba još jednog projekta čiji je nositelj također Ženska soba a u samu provedbu projekta uz Udrugu Brod  grupom za ženska prva uključio se i sam grad SLavonski Brod. U sklopu ovog projekta, osim nevladinog sektora bit će uključeni i drugi dionici, Centri za socijalnu skrb, Policija, pravosuđe, obrazovne i zdravstvene institucije, znači svi aktrei koji su uključenii u protokol o suzbijanju nasilja u obitelji.

 

 

Izvor: http://www.ebrod.net/slavonski-brod/clanak/nije-samo-%22cipelarenje%22-nasilje-zene-u-brodu-trpe-seksualno-psihicko-i-ekonomsko-nasilje-14096.html

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i Ženska soba -

Centar za seksualna prava, u utorak, 06. listopada 2015. godine, organiziraju okrugli stol

posvećen problemu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Stručni skup u trajanju od 11 do 13

sati, održavat će se u prostorijama Hotela Panonija u Sisku.

Članice Ženske sobe – centra za seksualna prava ukratko će predstaviti projekt Zajedno

možemo više, nakon čega će članice Centra za žene Adela iz Siska pružiti uvid u izrađenu

analizu stanja socijalnih usluga u Sisačko – molsavačkoj županiji. Hrvatska udruga socijalnih

radnika predstavit će integrativni i interdisciplinarni pristup suzbijanja nasilja, kroz iskustva i

izazove za socijalni rad, na što će se nadovezati i Centar za socijalnu skrb Sisak s

predavanjem o ulozi Centra za socijalnu skrb u suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja nad

ženama u zajednici. Za kraj, Davorka Lalić Lukač iz Udruge sudaca za mladež, obiteljskih

sudaca i stručnjaka za djecu i mladež održat će izlaganje o kaznenopravnoj zaštiti djece,

nakon čega će uslijediti rasprava i dijalog.

Za najavu okruglog stola kreirana je i radio najava koju možete poslušati ovdje.

Okrugli stol se organizira u okviru projekta "Zajedno možemo više!" koji provodi Ženska

soba - Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom

Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih

radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za

udruge vlade RH.