U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva - glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg financira Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge. Nositeljica ovog projekta je Ženska soba – centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava.

 

Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava organizira tematsku sjednicu povodom obilježavanja  „Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“. Tematska sjednica održati će se:

21.09.2017. od 11,00 h - 12,30 h

 u Centru za socijalnu skrb, Slavonija I/13, Slavonski Brod.

 

Dnevni red:

11:00 - 11:10 – Udruga Brod - Predstavljane projekta, Anamarija Matanović

11:10 - 11:20 – Centra za socijalnu skrb – Institucionalna pomoć ženama obiteljskog nasilja, Anica Gusak Krajnović

11:20 - 11:30 – Udruga Brod – Savjetovalište i sklonište za žene žrtve obiteljskog nasilja, Gordana Matanović

11:30 - 12:30 – Pitanja, rasprava, razmjena iskustva

 

 

Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge  

 

U Slavonskom Brodu održana su posljednja dva modula „Specijalizirane edukacije za stručne osobe koje rad sa žrtvama seksualnog nasilja“. Modul 3 „Rizične žrtve seksualnog nasilja“ održan je 25. svibnja, a Modul 4 „Zaštita žrtava i međusektorska suradnja“ 26. svibnja 2017. godine.

Edukacija se odvijala kroz 4 modula tijekom 2016. i 2017. godine, pri čemu je svaki modul trajao jedan dana. Trenerski tim je okupio velik broj stručnjakinja i stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom iz ovog područja. Sudionice i sudionici edukacije su bili relevantne stručnjakinje i stručnjaci iz svih nadležnih institucija s područja Brodsko-posavske županije, uključujući policiju, centre za socijalnu skrb, državno odvjetništvo, sudove, zdravstveni sustav, obrazovni sustav, sustav za zaštitu mentalnog zdravlja i organizacija civilnog društva .

Predavačice i predavači su bili: Ella Selak Bagarić (Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba), doc. dr. sc. Goran Arbanas (Klinika za psihijatriju Vrapče), mr. spec. Ida Šamanović (KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicinu), Nikica Hamer Vidmar (Ministarstvo pravosuđa, Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima) te predstavnice Ženske sobe, Anamaria Drožđan-Kranjčec, dipl.iur., voditeljica pravnog tima i Senka Sekulić Rebić, psihologinja.

Sudionice i sudionici su imali priliku kroz predavanja, rad u grupama, vježbe i diskusije proširiti svoje znanje i praksu na temu: „Posebno osjetljive skupine žrtava i glavni prediktori seksualnog nasilja“, „Djeca žrtve seksualnog nasilja“, „Žene žrtve seksualnog nasilja“, „Druge žrtve seksualnog nasilja (muškarci, osobe treće životne dobi)“, „Druge žrtve seksualnog nasilja (psihijatrijski pacijenti/ce, osobe s invaliditetom, LGBT)“, „Prvi razgovor sa žrtvama seksualnog nasilja“, „Važnost i oblici podrške i zaštite za žrtve seksualnog nasilja“, „Pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja od strane nadležnih institucija“, „Uloga i važnost međusektorske suradnje u radu sa žrtvama seksualnog nasilja“.

Po završetku edukacije su svim sudionicama i sudionicima koji su završili specijaliziranu edukaciju dodijeljene diplome, pri čemu je ista prijavljena i vrednovana od strane nadležnih, strukovnih komora.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

 

 

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira nastavak „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“ Modul 3: Rizične žrtve seksualnog nasilja i Modul 4: Zaštita žrtava i međusektorska suradnja.

Edukacija će se održati 25. i 26. svibnja 2017. godine u Art hotelu, Slavonski Brod. Na edukaciji će sudjelovati sudionice i sudionike koji su sudjelovali na Modulu 1 i Modulu 2, održanima u lipnju 2016. godine u Slavonskom Brodu.

Predavačice i predavači na edukaciji će biti Anamaria Drožđan-Kranjčec, dipl. iur, Voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi; Maja Vukmanić Rajter, prof. soc. pedagogije, Voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja; Senka Sekulić Rebić, dipl. psih., Ženska soba; doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med. psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vrapče; Ella Selak Bagarić, prof. psihologije, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba; mr. spec. Ida Šamanović, prof. specijalistica kliničke psihologije – psihoterapeutkinja KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicine; Nikica Hamer Vidmar, prof.psihologije, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge  

  

 

 

U Slavonskom Brodu održan okrugli stol „Prava žrtava seksualnog nasilja – dosadašnja postignuća i predstojeći koraci do 12. svibnja 2017.“

Okrugli stol naziva „Prava žrtava seksualnog nasilja – dosadašnja postignuća i predstojeći koraci“ održan je 11. svibnja, 2017. godine u Slavonskom Brodu. Organizatori događanja su Ženska soba – Centar za seksualna prava, Grad Slavonski Brod i Udruga brod – grupa za ženska ljudska prava.

Na okruglom stolu su govorili Hrvoje Andrić, zamjenik gradonačelnika Slavonskog Broda, Anamaria Drožđan-Kranjčec ispred Ženske sobe, Gordana Matanović ispred Udruge Brod te Krešimir Ćato iz Policijske uprave Brodsko-posavske županije.

Teme o kojima se govorilo na okruglom stolu su bili dosadašnji učinjeni pozitivni pomaci po pitanju ostvarivanja prava žrtava seksualnog nasilja i predstojeći koraci; Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulska Konvencija) te o primjeni Direktive 2012/29/EU u praksi.

Nakon okruglog stola je uslijedila kratka diskusija te rasprava.

Okrugli stol je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge  

 

  

 

 

PROJEKT:„Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja„ (Relevant Institutions and Civil Society Organizations – Voice for the Victims of Sexual Violence)

 

U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva-glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg provode  Ženska soba – centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava, a financira ga Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge.

Jedna od aktivnosti projekta je realizacija okruglog stola „Prava žrtava seksualnog nasilja – dosadašnja postignuća i predstojeći koraci“  koji će se održati:

                                             11.svibnja 2017.

                                        12,00 h -13,30 h

                                   U hotelu ART,Slavonski Brod

Teme o kojima će se govoriti na okruglom stolu su:

·         Dosadašnji učinjeni pozitivni pomaci po pitanju ostvarivanja prava žrtava seksualnog nasilja i predstojeći koraci

·         Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska Konvencija).

·         Primjena Direktive 2012/29/EU u praksi.

 

 

     Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge