Edukacija “Participativna procjena potreba i razvoj lokalne zajednice” u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu

Edukacija "Participativna procjena potreba i razvoj lokalne zajednice"

7.12.2022. započeli smo s edukacijom Participativna procjena potreba i razvoj lokalne zajednice u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu s udrugom Eko Brezna. Sudionici edukacije su predstavnici udruge “Brod” – grupe za ženska ljudska prava (5 zaposlenica i 1 volonterka) te predstavnici Udruge Eko Brezna (4 zaposlene osobe).
Kroz edukaciju sudionici će se upoznati sa značenjem potreba i važnosti planiranja na temelju procjene potreba, naučiti će koje su to metode procjene potreba, elementi i koraci u strategijskom planiranju i razvoju lokalne zajednice. Edukacijom će sudionici ojačati svoje kapacitete za kvalitetnu procjenu potreba lokalne zajednice, dobit će jasniju sliku o tome kako primijeniti pristup planiranja lokalnog održivog razvoja uz uključivanje ključnih lokalnih dionika u procjenu potreba i postavljanje smjernica te izradu strategijskog plana. Edukaciju izvodi ODRAZ – Održivi razvoj zajednice (stručne suradnice Magdalena Makar, mag.geogr. i Elizabet Gašparov, mag.polit.)
Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.
Vrijednost projekta: 432.823,81 kn. Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn. Državni proračun RH: 64.923,57 kn.
Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).

 

logotipi web