Započele prve edukacije u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu – Edukacijski program za pružanje psihosocijalne pomoći

Edukacijski program za pružanje psihosocijalne pomoći

23.05.2022. započeo je Edukacijski program za pružanje psihosocijalne pomoći za 10 zaposlenika Udruge „Brod“ – grupe za ženska ljudska prava (6) i Udruge Eko Brezna (4). Edukacija je u trajanju 7 dana (52 sata), a teme su vrlo zanimljive i korisne za polaznike te će ih moći primjenjivati u daljnjem radu svojim udrugama. Kroz edukaciju polaznici obrađuju teme poput komunikacijskih i prezentacijskih vještina, javnog nastupa, osobnog razvoja, timskog rada i timske dinamike i sl. Edukaciju izvodi Carmen Majetić-Pavić, coach edukatorica i savjetnica.

Ova edukacija provodi se u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi Udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu s Udrugom Eko Brezna.

Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.

Vrijednost projekta: 432.823,81 kn

Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn

Državni proračun RH: 64.923,57 kn

Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).

 

logotipi web