Info o projektu ZAjedno za ZAjednicu

Svečano potpisivanje Ugovora o provedbi projekta ZAjedno za ZAjednicu 

KORISNIK:

Udruga „Brod“ - grupa za ženska ljudska prava

PARTNER:

Udruga Eko Brezna

 

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta:                                    432.823,81 kn

Bespovratna sredstva EU:                                        367.900,24 kn

Državni proračun Republike Hrvatske:                    64.923,57 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

 1. ožujka 2022. - 21. ožujka 2023.

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja

CILJANA SKUPINA su organizacije civilnog društva  - korisnik i partner u projektu (2).

KRAJNJI KORISNICI su žene žrtve nasilja s područja Brodsko-posavske županije, volonteri i  javnost na području Brodsko-posavske županije.

REZULTATI PROJEKTA:

R1 - Osnaženi kapaciteti OCD-a u području socijalnog mentorstva (obuka za socijalne mentore)

R2 - Unaprjeđene komunikacijske i prezentacijske vještine, vještine rada u timu i vođenje tima u svrhu unaprjeđenja rada OCD-a u lokalnoj zajednici

R3 - Osnaženi kapaciteti OCD-a za aktivnosti javnog zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina

R4 - Osnaženi kapaciteti OCD-a za pripremu projekata te prepoznavanje problema i potreba u lokalnoj zajednici kroz participativnu procjenu potreba i planiranje razvoja lokalne zajednice

R5 - Podignuta razina svijesti o važnosti volontiranja u lokalnoj zajednici te doprinosu volonterstva u razvoju lokalne zajednice.

AKTIVNOSTI:

 1. Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva
 • Edukacijski program za socijalne mentore
 • Edukacijski program za pružanje psihosocijalne pomoći
 • Održivi razvoj i osnove organiziranja zajednice
 • Edukacija participativna procjena potreba i planiranje razvoja lokalne zajednice
 • Edukacija Menadžment volontera
 • Edukacija Od ideje do projekta i provođenje održivog razvoja
 • Zavolontiraj za ZAjednicu – 4 performansa
 1. Promidžba i vidljivost
 • Uvodna i završna konferencija
 • Promocija u medijima
 • Izrada promotivnih materijala
 1. Upravljanje projektom i administracija
 • Sastanci projektnog tima
 • Izvještavanje o provedbi

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).

logotipi web