Potpisan ugovor za projekt ZAjedno za ZAjednicu

 

U ime Udruge "Brod" ugovor za projekt je potpisala predsjednica Udruge Gordana Matanović

Udruga „Brod“ - grupa za ženska ljudska prava potpisala je Ugovor o provedbi projekta ZAjedno za ZAjednicu. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Vrijednost projekta: 432.823,81 kn. Partner u projektu je Udruga Eko Brezna. Projekt ćemo provoditi u razdoblju od 12 mjeseci.

Cilj projekta je ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.

Kroz projekt ćemo organizirati edukacije i radionice za zaposlenike, volontere i predstavnike Udruge „Brod“ i Udruge Eko Brezna te organizirati volonterske performanse u svrhu senzibiliziranja javnosti o potrebama žrtava nasilja.

Veselimo se provedbi još jednog projekta koji je važan za naše korisnike i lokalnu zajednicu.

 

 logotipi web