Djeca za djecu u skloništu

Djeca pripremaju darove za djecu u skloništu povodom blagdana Sv. Nikole

Djeca iz dječjeg vrtića “Tintilinić” zajedno sa svojim roditeljima i odgajateljicama su povodom Sv.Nikole vrijedno spremila darove za djecu koja borave u Skloništu za žene i djecu žrtve nasilja.

Dječji vrtić "Tintilinić", logotip