Seminar u organizaciji Mediteranskog ženskog fonda

Seminar u organizaciji Mediteranskog ženskog fonda 
 
Mediteranski ženski fond je organizirao seminar stateškog planiranja za  ženske organizacije civilnog društva koje djeluju na području Republike Hrvatske. Seminar je održan 7. i 8. rujna 2019. u Zagrebu. Na seminaru je ispred Udruge Brod sudjelovala Anamarija Matanović, voditeljica programa Udruge Brod.