Sastanak s premijerom vezan za problem nasilja nad ženama

 Premijer Andrej Plenković i predstavnica Udruge Brod Anamarija Matanović na sastanku

Premijer Andrej Plenković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i pomoćnik ministra unutarnjih poslova Cvjetko Obradović u ponedjeljak, 08. travnja 2019.,  primili su predstavnice ženskih nevladnih organizacija, koje vode skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja, i predstavnice domova koje također vode skloništa za žene žrtve obiteljskog nasilja. U ime Udruge Brod na sastanku je prisustvovala Anamarija Matanović.

Zaključak sastanka je bio da je potrebno organizirati radne skupine, koje će isključivo raditi na problemu obiteljskog nasilja, poboljšati Zakon o udrugama i Zakon o socijalnoj skrbi, povećati financijsku podršku organizacijama i potaknuti županije dijem Hrvatske da se više angažiraju na društvenom problemu nasilja na ženama.

Više informacija možete dobiti na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske:

https://vlada.gov.hr/vijesti/nasilje-u-obitelji-zahtijeva-angazman-svih-resora/25695?fbclid=IwAR1KMvUoMuEfBRRr1E6WUX9G_90CVtBwSLLdP--ttvb4xHpmPwKS1czBKqY