O nama

Udruga Brod grupa za ženskih ljudska prava osnovana je 1998 g. s ciljem promocije i zaštite ženskih prava.

Udruga djeluje na uspostavljanju rodno ravnopravnog društva u javnom, političkom, kulturnom i ekonomskom životu žena kroz zalaganje za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama, rad na ostvarivanju (samo)zapošljavanja žena / socijalno poduzetništvo i javnom zagovaranju i lobiranju.

Aktivnosti: pružanje pravnih savjeta, pružanje besplatnog smještaja za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, organiziranje javnih kampanja, informiranje, seminari, konferencije, javna predavanja i okrugli stolovi, nastupi na nacionalnim i lokalnim medijima.

Operativni tim čine 5 žena (pravno savjetovanje, sklonište, promocija) zadužene za osmišljavanje strategije provođenja projektnih aktivnosti.

U udruzi je stalno zaposleno 7 djelatnica koje imaju znanje i vještine za provođenje projekata, a posebno kada je u pitanju pružanje direktnih usluga ženama i djeci žrtvama RUN (rodno utemeljenog nasilja).

Udruga ima stalne volonterke koje rade na provođenju javnih kampanja: servisiranje web stranice, ulične akcije, dijeljenje promo-materijala i pružanje logističke podrške.

Udruga je članica dviju nacionalnih mreža: Ženska mreža Hrvatske, Mreža „Petra“ koja radi na suzbijanju trgovanja ženama/djevojčicama u svrhu seksualne eksploatacije.