Kontakt

Adresa:
Petra Krešimira IV. br. 47
35000 Slavonski Brod
Hrvatska
udruga.brod1@gmail.com
Telefon:
035/449-180
Fax:
035/449-180

Razne informacije

Razne informacije:

Od 03. do 17. kolovoza 2020. ne radi pravno savjetovalište i neće biti moguće dobiti pravni savjet.

Za hitni smještaj u sklonište možete se obratiti na ovaj broj dežurnog telefona u bilo koje doba dana i noći:

091 4678 366